معرفی و توضیحات:


بادی اسپلش مردانه ورساچه پور هوم (Homme Sport) کوبکو

بادی اسپلش مردانه ورساچه پور هوم (Homme Sport) کوبکو را روی پوست و در محل نبض یا لباستان، بوی گلهای سوسن و رز و رایحهی لیمو و نارنج به مشامتان میرسد.

این ترکیب تلخ و شیرین با تضادی که در عمق خود دارد، انرژیهای مثبت را به سوی شما سرازیر میکند. پس از مدتی، این نتها جای خود را به نتهای میانی خواهند داد. نتهای میانی از ترکیب چوب درخت سرو، گل شمعدانی و گیاهان دریایی تشکیل شدهاند. این نتها، تلخی و خنکی ویژهای به روح شما میدهند. پس از مدتی طوالنی شاهد تغییر مسیر نتهای میانی به سمت نتهای پایانی خواهید بود. نتهای پایانی از ترکیب دانهی تونکا، مشک و عنبر تشکیل شده اند.

رایحه
  • رایحه اولیه : گل رز – لیمو – ترنج

  • رایحه میانی : سدر – سنبل – گل شمعدانی

  • رایحه پایه : کهربا – مشک

خوزستان، اهواز، کیان آباد، بلوار پهلوان غربی، نبش خیابان وهابی، سیتی سنتر خلیج فارس

همه درگاهای بانکی

تمامی درگاه‌های پرداخت

اینماد

دارای نماد اعتماد